Projekt Život a zdravá rodina se zaměřoval na rozvoj rodičovských kompetencí, především komunikačních dovedností, posilování rodinných vazeb, budování odolnosti vůči stresu a zdravého životního stylu celé rodiny. 

Nadační fond LA VIDA LOCA a jeho odborní školitelé a lektoři jsou vyškoleni k poskytování komplexní péče o jednotlivce a skupiny v mimořádně náročných obdobích, a to s významným dlouhodobým účinkem.

 Jedná se o kombinaci preventivních cvičení, praktických ukázek, společného dialogu, výuky sebe-koučování a péči o vlastní mentální a fyzické zdraví s cílem harmonizace jedince, nastartování jeho samo-ozdravných procesů a předání fungujících kroků pro každý den.