Projekt ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH

Projekt podporuje zdravé budování identity u dětí 0 - 6 let v náhradních rodinách nebo rodinách vyloučených z hlavního společenského proudu. Každé dítě má právo znát svůj životní příběh - odkud je a jak přišlo na svět.

Náplní projektu je vytvoření sítě spolupráce na přípravu, pilotní ověření a implementaci nové metody práce se životním příběhem ohrožených dětí - tedy aktivní prosazování práva na sebeurčení a zpevnění jejich pozitivní identity.

Projekt je koncipován na období od 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024. V rámci udržitelnosti projektu však doufáme, že naše vize o zdravé identitě těchto dětí nebude omezena dny, měsíci či roky…

Žijeme náš vlastní příběh, na základě kterého se rozhodujeme a konáme v konkrétních situacích...

Milníky projektu

Webináře pro pečovatele, pedagogy a další osoby pracující se znevýhodněnými dětmi

S cílem zapojit do projektu širší (odbornou) veřejnost a informovat o aktivitách a výstupech projektu další osoby a organizace jsme připravili a realizovali dva edukativní webináře.

První webinář proběhl 25.5.2023 a byl určen zejména pro pečovatele, zdravotníky, sociální pracovníky a osoby působící v neziskových organizacích věnujících se znevýhodněným dětem.

Druhý webinář se uskutečnil 31.8.2023 (symbolicky v poslední den prázdnin) a zaměřen byl na učitele, lektory volnočasových aktivit a další pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, kteří mohou přijít do kontaktu se znevýhodněnými dětmi.

Jarní setkání sítě spolupráce

26.4.2023 jsme se opět setkali se spolupracujícími organizacemi a podporovateli projektu – tentokrát v krásných prostorách Anglo-American University s výhledem na Pražský hrad.

Projektový tým prezentoval proběhlé aktivity projektu, rozpracovanou brožuru pro práci se životním příběhem znevýhodněných dětí a také plánované akce.

Dobrovolnice Iva Olšanová (ZŠ Mírová, Ústí nad Labem) a Jana Verner Moravcová (Český rozhlas – Sever) vyprávěly o pilotním testování práce se životním příběhem u dětí z Ústí nad Labem. Po prezentacích probíhala diskuze a networking účastníků.

Zahájeno pilotní testování práce se životním příběhem pro 15 dětí z Ústeckého kraje

Za pomoci dobrovolníků jsme pro děti připravili motivační program, v rámci kterého se v lednu 2023 seznámili s profesí herec/práce v médiích prostřednictvím návštěvy v Českém rozhlasu/Sever. V březnu 2023 děti navštívilyČeský veslařský klub Ústí nad Labem z. s. a seznámili se s profesí sportovce.

První setkání pracovní skupiny

V polovině září jsme pořádali online setkání pracovní skupiny našeho projektu Životní příběh. Dominika Boček a doktorka Lucie Lebdušková zpracovávají brožurku, jejíž osnovou je právě těchto 5 témat.

Zahájení realizace projektu

1. 4. 2022 se s odvahou a nadšením pouštíme do realizace nového projektu "Právo ohrožených dětí na svůj životní příběh".

​Úvodní setkání k založení sítě spolupráci

Dne 13.6.2022 v prostorách kavárny Zrno Zrnko proběhlo představení projektu a úvodní setkání zakládajících členů sítě spolupráce.

Vánoční setkání sítě spolupráce

1. 12. 2022 jsme se na vánočním setkání potkali s našimi spolupracovníky a podporovateli v rámci sítě spolupráce. Ohlédli jsme se za rokem minulým a představili jsme plánované aktivity projektu pro rok 2023.

Druhé setkání pracovní skupiny

Na listopadové platformě jsme společně s kolegy ze sítě spolupráce nahlédli do hrubých obrysů připravované brožury, a také do obsahu pilotního projektu, který spustíme v lednu 2023. 

Podpis memoranda o spolupráci

Smyslem projektu je vytvoření sítě spolupráce různých organizací a institucí, které pracují s (nejen) ohroženými a znevýhodněnými dětmi a jejich životním příběhem. Dne 19.7.2022 jsme podepsali Memorandum o spolupráci s prvními partnery projektu. Seznam zapojených organizací zde.

Síť spolupráce
Publicita projektu a média

Publicita projektu

Reportáž o akci pro děti v Českém rozhlasu Sever​

Šestnáct dětí z druhého stupně Základní školy Mírová v Ústí nad Labem přišlo v pátek 20. ledna do ústecké vily Českého rozhlasu Sever. Začal tím pilotní projekt Životní příběh.

S projektem mezi vámi

S projektem Životní příběh seznamujeme jak laickou, tak odbornou veřejnost. Diskuse o významu Životního příběhu zazněla na odborné konferenci Vstupy života a do života v Olomouci (20.10. 2022). Laická veřejnost se mohla s Životním příběhem seznámit v rámci Týdne kojení ve Zlíně prostřednictvím celotýdenní prezentační akce Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Kontrola ACF

V listopadu 2022  proběhla monitorovací návštěva ze strany ACF k Projektu Životní příběh. Máme radost, že vše dopadlo na jedničku s hvězdičkou a můžeme pokračovat v naplňování našich vizí i nadále! 

Tiskové zprávy

Dne 13.6.2022 v prostorách kavárny Zrno Zrnko proběhlo představení projektu a úvodní setkání zakládajících členů sítě spolupráce.

Aktuální informace o projektu najdete na sociálních sítích: 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

O projektu

Projekt podporuje zdravé budování identity u dětí 0 - 6 let v náhradních rodinách nebo rodinách vyloučených z hlavního společenského proudu. Každé dítě má právo znát svůj životní příběh - odkud je a jak přišlo na svět.

​Náplní projektu je vytvoření sítě spolupráce na přípravu, pilotní ověření a implementaci nové metody práce se životním příběhem ohrožených dětí - tedy aktivní prosazování práva na sebeurčení a zpevnění jejich pozitivní identity.

​Projekt je koncipován na období od 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024. V rámci udržitelnosti projektu však doufáme, že naše vize o zdravé identitě těchto dětí nebude omezena dny, měsíci či roky…

Etický kodex

​Nadační fond LA VIDA LOCA se v rámci spolupráce s Nadací OSF zavazuje dodržovat Politiku ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých, kterou Nadace OSF vytvořila (ke stažení ZDE). Politika je postavena na principu nejlepšího zájmu dítěte a jeho ochrana před jakýmkoli špatným zacházením a diskriminací. Byla vytvořena s cílem zajistit nejvyšší standard profesionálního přístupu k dětem a zvláště zranitelných dospělých při jejich zapojení do aktivit a programů, které Nadace OSF ve spolupráci s partnery realizuje. Politika má mimo jiné za cíl šíření povědomí o nutnosti ochrany dětí.

​V případě podezření, že došlo nebo dochází k ohrožení dítěte, resp. zvláště zranitelného dospělého viz. dokument výše, kontaktujte Michaelu Hrušovskou prostřednictvím emailu: projektovy.manager@gmail.com.

#S ODVAHOU!

Project aims to support building a healthy identity for children aged 0-6 growing up in foster families or families excluded from the mainstream. Every child has the right to know their true-life story (where they came from, how they came into the world).

The risk factors for vulnerable children during their identity development is: the lack of parental competencies, insufficient support for parents especially the lack of specific educational tools for modern healthy childrearing, insufficient support for families with specific needs in the field of vulnerable children's healthy mental development.


By giving intensive support, training and networking to organizations helping (foster, unconventional, alternative) parents who are responsible for childrearing, we aim to empower vulnerable children to actively promote their right to self-determination, build their healthy identity and better prepare for adulthood.


The main target group are civil society organizations and vulnerable families (especially foster, incomplete and homoparental), for which it is necessary to support the environment and competences for building a healthy children's identity...

Projektový tým

Pokud máte zájem o zapojení do sítě spolupráce nebo do jiných aktivit projektu, kontaktujte nás, prosím.


Martina Opava / Zakladatelka NF LA VIDA LOCA, autorka myšlenky projektu / +420 602 772 724

Michaela Hrušovská / Manažerka projektu /+420 732 436 577

Lívia Ranocha / Koordinátorka sítě spolupráce a projektu

Dominika Boček  / Metodička, odborná garantka