"Jak ukončit období extrémního výdeje energie a zahájit období klidu."

Registrace na konferenci PRO ZDRAVÉ A RADOSTNÉ SRDCE 

která se koná 13. 10. 2023 v Green Point centru v Praze 

V průběhu života se dostáváme do výjimečných a náročných období, ve kterých jsou někteří z nás povoláni na pomoc druhým. Jsou nuceni zaujmout svoji profesní pozicis nejvyšším nasazením a plnit tak složenou přísahu o péči a ochraně obyvatelstva mnohdy "nejen" České republiky. Tito lidé jsou leckdy odloučeni od svých nejbližších, postaveni do mimořádně fyzicky i emočně náročných situací, které jsou následně příčinou chronických stavů únavy a vyčerpání až k úzkostným stavům a kompletnímu vyhoření. Tyto příznaky se týkají také osob, pečujících o vzdělání dětí, ať už pedagogové, či rodiče a prarodiče, kteří se snaží o udržení stabilního výukového prostředí v neosobním "online světě". Multitasking, sebe-disciplína, extrémní nasazení – to jsou vše energeticky velmi náročné úkony, které mohou narušit vnitřní harmonii a ohrozit tak psychické i fyzické zdraví jedince.

  • Prevence v rámci psychohygieny a fyzického zdraví těchto osob je naprosto klíčová.

  • Každý jedinec má svůj "obranný systém" a přirozenou odolnost, avšak dané situace vyvíjí zvýšený tlak na psychiku jednotlivců a mění jejich psychickou stabilitu. Tato skutečnost se propisuje do výkonnosti člověka v rizikových obdobích, napadá jeho zdraví a přirozený samo-regenerační systém, zasahuje i do vztahů s nebližšími. Tento stav je z dlouhodobého hlediska neudržitelný a razantně zasahuje a přináší pro tuto osobu klíčové změny – snižování kvality jeho výkonu, zvyšování míry rizika profesního selhání, výskytu závislostí, aj. Vše významně ovlivňuje život zdravého člověka = OHROŽENÍ VLASTNÍHO ZDRAVÉHO ŽIVOTA.

  • Každý jedinec má svůj "obranný systém" a přirozenou odolnost, avšak dané situace vyvíjí zvýšený tlak na psychiku jednotlivců a mění jejich psychickou stabilitu. Tato skutečnost se propisuje do výkonnosti člověka v rizikových obdobích, napadá jeho zdraví a přirozený samo-regenerační systém, zasahuje i do vztahů s nebližšími. Tento stav je z dlouhodobého hlediska neudržitelný a razantně zasahuje a přináší pro tuto osobu klíčové změny – snižování kvality jeho výkonu, zvyšování míry rizika profesního selhání, výskytu závislostí, aj. Vše významně ovlivňuje život zdravého člověka = OHROŽENÍ VLASTNÍHO ZDRAVÉHO ŽIVOTA.

  • Je zcela zřejmé, že poskytování intervencí těmto odborníkům je nedílnou součástí zachování zdravé společnosti. Je naší povinností tento podpůrný proces rozšířit do všech odborných oblastí PÉČE O OBYVATELSTVO ČR.

  • Program je koncipován jako ucelený intenzivní kurz na podporu jednotlivce. Lektoři / školitelé vychází z dlouhodobých tuzemských a zahraničních zkušeností v oblasti koučování, tréninku, práce s tělem, meditací a motivačních a "energy" programů pro jednotlivce i týmy.

Nadační fond LA VIDA LOCA a jeho odborní školitelé a lektoři jsou vyškoleni k poskytování komplexní péče o jednotlivce a skupiny v mimořádně náročných obdobích, a to s významným dlouhodobým účinkem. Jedná se o kombinaci preventivních cvičení, praktických ukázek, společného dialogu, výuky sebe-koučování a péči o vlastní mentální a fyzické zdraví s cílem harmonizace jedince, nastartování jeho samo-ozdravných procesů a předání fungujících kroků pro každý den.