Vytváříme projekty s přesahem

Nedržíme se kolonek ani šablon, protože život je bláznivý a mnohdy neuchopitelný.

Všechny naše projekty jsou rozvíjeny s cílem přinést znevýhodněným dětem jistotu láskyplné péče, ujištění, že někam patří, a šanci prožít svůj životní příběh dle svých představ. Usilujeme o to, aby i děti s obtížným startem do života, vyrostly ve zdravě sebevědomé bytosti, které ví, že ostatním nejsou lhostejné. Podporujeme, inspirujeme a pomáháme také pečovatelům, kteří jsou dětem nablízku, jsou jejich učiteli, lektory nebo zdravotníky.

Každý z nás může pomáhat. Pokud cítíte stejnou touhu měnit svět k lepšímu jako my, vyberte si projekt, který je Vám nejbližší a kontaktujte nás. 

Život v kufříku

Projekt uchovávající vzpomínky na rané dětství odloženým dětem

 Životní příběh

Edukační projekt pro náhradní pečovatele, pedagogy, zdravotníky a další pečující osoby pro zvýšení kvality péče o zdravý psychosociální vývoj znevýhodněných dětí

Dobroškola 

Výchovně vzdělávací program pro děti 6-13let zvyšující povědomí o významu dobročinnosti a solidarity ve zdravé společnosti

Život a zdravá rodina 

Edukativní online projekt podporující rodiny v průběhu COVIDu

Život a já

Osvětový projekt do Základních škol pro seznámení dětí s různými typy náhradní rodinné péče

Sebezáchranka

Projekt na podporu duševního zdraví zdravotníků po náročném období COVIDu

Všechny projekty jsou podporovány odbornými organizacemi a odborníky z řad zdravotníků, pedagogů, psychologů, sociálních pracovníků, profesionálních pěstounů, metodiků atd. Nadační fond pomáhá dětem od 0 do 18 let v jejich zdravém psychosociálním vývoji a zároveň podporuje osoby o děti pečující. Tým spolupracovníků a dobrovolníků čítá přes 400 osob po celé ČR.