Nadační fond založila v roce 2015 Martina Opava jako poděkování Vesmíru za uzdravení svého muže z rakoviny. Obrovskou vděčnost, kterou jako maminka dvou malých dětí cítila, potřebovala vložit do smysluplné práce na podporu těch méně šťastných. Namísto onkologie si vybrala pomoc odloženým novorozencům, o nichž se dozvěděla během svého těhotenství, protože jak sama říká: "zvládneme vše, jen na to nesmíme být sami".

Pilotní projekt, Život v kufříku si získal okamžitou podporu předních českých neonatologů, psychologů, zdravotních sester, přechodných pěstounů a stovek dobrovolníků. Aktuálně je v projektu zapojeno 61 nemocnic napříč Českou republikou. Realizace projektu Život v kufříku odhalila hned několik oblastí, jež bohužel český stát dlouhodobě přehlíží, a které by bez naší podpory měly nedozírný negativní dopad na konkrétní životy dětí již s tak těžkým osudem. Z tohoto důvodu vznikly další podpůrné projekty: Životní příběh – na podporu znevýhodněných dětí; DOBROŠKOLA – s výchovně-edukativním a osvětovým cílem pro žáky ZŠ. 

Společným cílem našich aktivit je znovuobnovit víru společnosti v dobro, neziskový sektor, mezilidskou solidaritu a posílit osobní zodpovědnost za svůj vlastní životní příběh.

Vedení nadačního fondu:

Martina Opava
Martina Opava

Zakladatelka a vizionářka

martina@nadacelavidaloca.eu

Dominika Boček
Dominika Boček

Ředitelka pro strategii a komunikaci 

dominika@nadacelavidaloca.eu

Karolína Kapitánová
Karolína Kapitánová

Výkonná ředitelka

karolina@nadacelavidaloca.eu

Ambasadorka nadačního fondu:

Dagmar Vaníčková

Dáša celý karierní život pracuje v korporátech a několik let žila a studovala v zahraničí, z něhož ji utkvěla pod kůží zejména Francie. Nyní na mateřské dovolené se svou roční holčičkou začíná pomáhat naší nadaci s projektem Život v kufříku.  


"Život v kufříku obdivuji už několik let, kdy mi o něm řekl a se svojí ženou Martinou, která jej založila, seznámil můj kolega Marek. Pro kufřík jsem se nadchla už tenkrát, ale myslím, že plný význam vnímám až ve chvíli, kdy se mi narodila vlastní dcera a vidím, kolik lásky, péče a pozornosti malé miminko potřebuje. Kufříček plný vzpomínek, který pro děti v prvních letech jejich života schraňují lidé, kteří o ně pečují za mě toto vědomí, spolu s nenahraditelnými vzpomínkami na první roky jeho dětství, posiluje… a jsem moc ráda, že můžu být jeho součástí."

Věříme v dobro

"Věříme v dobro. Každý z nás se rodí dobrý s přirozenou potřebou lásky, radosti a sounáležitosti. S tímto přesvědčením pomáháme především tam, kde se o šťastném a láskyplném osudu prozatím mluvit nedá. Podporujeme příběhy dětí odložených, odebraných, vyrůstajících v náhradní rodičovské péči, netradičním prostředí či sociálně slabších rodinách. 

Uchováváme dětské vzpomínky, podporujeme jejich mentální zdraví, učíme je převzít zodpovědnost za svůj příběh. 

Edukujeme pečovatele a propojujeme neziskový sektor s cílem zvýšit kvalitu péče o znevýhodněné děti, informovat veřejnost o poskytovaných službách a budovat novou zdravou generaci vnímající dobro jako svou přirozenou součást."

Věříme, že každé dítě si zaslouží svůj šťastný příběh. 

...pro šťastnější příběhy