Nadační fond založila v roce 2015 Martina Opava jako poděkování Vesmíru za uzdravení svého muže z rakoviny. Obrovskou vděčnost, kterou jako maminka dvou malých dětí cítila, potřebovala vložit do smysluplné práce na podporu těch méně šťastných. Namísto onkologie si vybrala pomoc odloženým novorozencům, o nichž se dozvěděla během svého těhotenství, protože jak sama říká: "zvládneme vše, jen na to nesmíme být sami".

Pilotní projekt, Život v kufříku si získal okamžitou podporu předních českých neonatologů, psychologů, zdravotních sester, přechodných pěstounů a stovek dobrovolníků. Aktuálně je v projektu zapojeno 61 nemocnic napříč Českou republikou. Realizace projektu Život v kufříku odhalila hned několik oblastí, jež bohužel český stát dlouhodobě přehlíží, a které by bez naší podpory měly nedozírný negativní dopad na konkrétní životy dětí již s tak těžkým osudem. Z tohoto důvodu vznikly další podpůrné projekty: Životní příběh – na podporu znevýhodněných dětí; DOBROŠKOLA – s výchovně-edukativním a osvětovým cílem pro žáky ZŠ. 

Společným cílem našich aktivit je znovuobnovit víru společnosti v dobro, neziskový sektor, mezilidskou solidaritu a posílit osobní zodpovědnost za svůj vlastní životní příběh.

Vedení nadačního fondu:

Martina Opava
Martina Opava

Zakladatelka a vizionářka

martina@nadacelavidaloca.eu

Dominika Boček
Dominika Boček

Ředitelka pro strategii a komunikaci 

dominika@nadacelavidaloca.eu

Karolína Kapitánová
Karolína Kapitánová

Výkonná ředitelka

karolina@nadacelavidaloca.eu

Věříme v dobro

"Věříme v dobro. Každý z nás se rodí dobrý s přirozenou potřebou lásky, radosti a sounáležitosti. S tímto přesvědčením pomáháme především tam, kde se o šťastném a láskyplném osudu prozatím mluvit nedá. Podporujeme příběhy dětí odložených, odebraných, vyrůstajících v náhradní rodičovské péči, netradičním prostředí či sociálně slabších rodinách. 

Uchováváme dětské vzpomínky, podporujeme jejich mentální zdraví, učíme je převzít zodpovědnost za svůj příběh. 

Edukujeme pečovatele a propojujeme neziskový sektor s cílem zvýšit kvalitu péče o znevýhodněné děti, informovat veřejnost o poskytovaných službách a budovat novou zdravou generaci vnímající dobro jako svou přirozenou součást."

Věříme, že každé dítě si zaslouží svůj šťastný příběh. 

...pro šťastnější příběhy